22
May
facebook twitter

Ekstraksiyon ve Marshall briket deneyi

Ekstraksiyon Deneyi

Ekstraksiyon Deneyi ile başlayalım. Ekstraksiyon deneyi oluşturulan asfalt plentinin bitüm miktarını belirlemek için yapılır. Öncelikle sahadan gelen sıcak malzeme bölüneceği tezgâha döküldü ve bölgeç yardımı ile bölündü. Sonrasında 2 adet süzgeç kağıdı numaralandırılıp tartıldı. Ardından süzgeç kâğıtları koni biçimindeki tel sepetin içine yerleştirildi ve tekrar tartıldı. Hazırlanan konilerin içleri bölgeç ile bölünmüş malzeme ile dolduruldu ve bir tartım daha yapıldı. Sonrasında tel sepetler ekstraktöre yerleştirildi. Ekstraktörün içerisinde etilen(triklor) bulunmakta.

Ekstraktör ısıtılarak etilen buharlaştırılıyor, buharlaşan etilen ekstraktörün kapağına çarpıyor ve tekrar yoğunlaşarak asfalt plentinin üzerine düşüyor. Bu düzenek sayesinde asfalt plentinden bitüm ayrışıyor ve geriye agrega kalıyor. Bitümün tamamen agregadan ayrılmasının ardından numuneler ekstraktörden çıkartıldı ve numunenin üzerinde kalan etilenin uçması için bir süre beklendi. Etileni süzülen numune kaba alındı. Ardından numune sabun ile yıkandı ve kuruması için etüve yerleştirildi. Son olarak etüvde kuruyan agregalar tartıldı ve bitüm yüzdesi tayın edildi. Ardından agregalara elek analizi yapılarak filler oranına bakıldı.

Marshall briket deneyi

Deneye başlarken Marshall kalıbı tokmağın bulunduğu cihaza hareket etmeyecek şekilde yerleştirildi. Kalıbın alt kısmına malzemenin yapışmaması için kâğıt konuldu. Ardından 1150gr ağırlığında ve 140°C sıcaklığındaki malzeme kalıba yerleştirildi. Son olarak üzerine de kâğıt konularak, altına ve üzerine 75er darbe vuruldu.

Bu işlem 3 ayrı numune için tekrarlandı. Soğuyan numunelere kalıplardan çıkartıldılar. Kumpas yardımı ile her briket 3 ayrı yerinden ölçüldü. Bu 3 ayrı ölçümün ortalaması alınarak briketin yüksekliği kaydedildi. Ardından numuneler fırça ile temizlendi ve tartıldı. Tartım sonuçları kaydedildi. Hemen sonrasında aynı numunelerin su içerisindeki ağırlıklarına bakıldı. Su içerisinden çıkartılıp hafifçe suyu kurulanan numunelerin son olarak doygun yüzey kuru ağırlıklarına bakıldı. Bunlar yapılırken her numunenin bu üç tartımı tek tek yapmasına özen gösterildi. Bu değerler yardımı ile özgül ağırlık hesaplaması yaptık.( özgül ağırlık=havadaki ağırlık/hacim)

Sonrasında numuneler 60°C’deki su banyosunda 35 dakika bekletildi. 35 dakika sonrasında su banyosundan çıkartılan numuneler hafifçe kurulanarak Marshall cihazına konuldu ve numuneye 3 ton yük uygulandı. Bu sayede briketin akma ve stabilite değerleri kaydedildi. Aynı işlemler modifiye asfalt için de tekrarlandı. Bu sefer darbe sayısı 50, numune sıcaklığı ise 175°C idi.

Deneyleri sizlere günlük tutar gibi anlatmaya çalıştım umarım faydalı olur. İyi çalışmalar dilerim. Sizlerde deneylerin doğruluğunu bir kaç yerden teyit ettikten sonra uygulayın yanlış noktalar olabilir. Sorumluluk tamamen size aittir.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....