22
May
facebook twitter

Çimentonun priz alma süresinin belirlenmesi

Çimento Priz Alma Süresi Priz alma süresi konusunda önemli bir deney bu yazımda sizlerle;

DENEYİN AMACI

Çimentonun priz başlangıç ve bitiş süresinin belirlenmesi

DENEYDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

-Vicat Aleti -Vicat Sondası -Vicat İğnesi -Terazi -Cam plaka -Spatula -Su(170gr) -Bakkal Küreği -Beher glas -Çimento (515gr)

DENEYİN YAPILIŞI

Öncelikle normal kıvamda çimento hamuru hazırlanır. Bunun için çimentoya miktarının yaklaşık %25'ı kadar su konulur.Hazırlanan çimento hamuru vicat aletine yerleştirilir.Yerleştirmeden önce cam plaka + koni yüksekliği sıfır okunması olarak alınır.Ve çimento hamuruna bu yükseklikten vicat sondası serbest bırakılır. TS ye göre sondanın plaka tabanından 5±1mm yukarıda kalması istenir.

Eğer kıvam bu değeri sağlamazsa gerekli kıvama gelene kadar su veya çimento eklenir . Ancak eklenen malzemenin miktarları kaydedilir.Kıvam sağlandıktan sonra vicat iğnesi takılır.

Vicat iğnesi sıfır okunmasının yapıldığı X yükseklikten 0-10 saat arasında serbest bırakılır.Priz başlama süresi genellikle 1 saat,priz bitiş süresi ise 9-10 saat arası olduğu için bu aralıklarda düşürme ve okuma sıkılaştırılır.0-10 saat arasında ; 0-15-30-45-50-53-55-57-60-62-64 dakkika , 2-3-4-5-6-7-8-9 saat 9.3-9.45-10 saat arasında okumalar yapılır.Priz başlama ve priz bitiş sürelerinde okumalar sıklaştırılır.Priz başlama süresi vicat iğnesinin tabandan 5±1 mm batana kadar geçen süre,Priz bitiş süresi ise yüzeyden

0≈1 mm arasında bittiği süredir.

DENEYİN SONUÇLARI

Başlangıçta 500 gr çimento %25'i kadar su yani 125 gr su koyduk.Bu karışım bize istenilen kıvamı sağlamadı ve 45 gr daha su ekledik fakat bu kıvam suyu da fazla geldiği için 15 gr çimento ekleyerek normal kıvamı bulduk.Yani sonuç olarak;515 gr çimento 170 gr su ile çimento hamurunu hazırladık .Burada kıvam suyu oranı %33 olarak bulundu.Bu kıvamda hazırlanan çimento hamuruna vicat iğnesi belirtilen aralıkla serbest düşürülür .Ve priz başlama bitiş süreleri hesaplanır.

Priz başlama süresi=115 dk

Priz bitiş süresi=590 dk

Priz alma süresinin belirlenmesi konusunda bir çok çalışma mevcut. Bende okulda kendi yaptığımız deneye ait rapordan bir bölümü sizlerle paylaşmak istedim. Öğrenci arkadaşlara mutlaka faydalı olacaktır. Fakat ticari amaçlarla deney yapan ve piyasada çalışanlar daha kesin ve net bilgiler içeren yönetmeliklerle belirlenmiş kaynaklardan bilgi alsınlar. Çünkü ticari amaçla yapılacak deneylerde uygulama olduğu için risk teşkil eder bu yüzden buradaki bilgilerin kesin doğruluğunu garanti etmiyorum. Sorumluluk tamamen deneyi yapan kişiye aittir.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....