Alkali-Silika Reaksiyonu Deneyi

13.11.2018
Alkali Silika

Agregaların alkali silika yönünden reaktif olup olmadığını, tayin etmek için yapılır. Harç çubuklarının, yüksek sıcaklıkta 1 Normal NaOH çözeltisi içindeki genleşmelerine dayanarak hızlı bir şekilde tespitini hedeflemektedir. Farklı karışımlara ait harç çubukları hazırlanır. Numuneler (24±2) saat sonra kalıptan çıkarılır ve ilk boyları ölçülür. Numuneler sonra (80±2) ºC‟de saf suya daldırılıp (24±2) saat sonra çıkarılır ve sıfır ölçümleri alınır. Numuneler daha sonra (80±2) ºC sıcaklıktaki NaOH çözeltisine konulur periyodik (3 gün, 7 gün, 14 gün) genleşme ölçümleri yapılır. Agrega numunesi farklı karışım oranlarından elde edilir 5 set harç çubukları olarak hazırlanır.

Okumaya Devam


Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık Deneyi

13.11.2018
Suda dağılma

Bu deneyde kaya örneğinin 2 standart çevrim süresince kurumaya ve ıslanmaya bırakılması durumunda ve zayıflamaya karşı gösterdiği duraylılığın belirlenmesi amaçlanır.

Deney araç ve gereçleri:

Tambur: Sabitleştirilmiş sert tabanlı, 140 mm çapında, uçları kapatılmamış, 100 mm uzunluğunda, 2mm standart açıklığa sahip elek tamburu, tambur 105 ⁰C sıcaklığa dayanıklı olup ayrılabilir bir kapağı vardır. Deney tamburu, eksenin 20 mm alt seviyesine kadar su alabilecek ve serbestçe dönebilecek bir yatay mille desteklenmiştir. Tamburun içine konulduğu saydam fiber haznenin tabanı ile tambur arasında, tamburun yerleştirme işleminden sonra 40 mm‟lik bir açıklık kalmaktadır.Tamburun dakikada 20 devir yapmasını sağlayabilen motor 10 dakikalık çevrim süresince dönme hızını % ±5‟lik sınır içinde sabit tutabilmektedir.

Okumaya Devam


Magnezyum Sülfat Deneyi

11.11.2018
Magnezyum

Deney, agregaların periyodik olarak magnezyum sülfata daldırılması ve takiben etüvde kurutulması yolu ile agregaların davranışlarını değerlendirmek için yapılır. Dane büyüklüğü 10 mm ile 14 mm arasında olan agregalardan oluşan deney numunesi doymuş magnezyum sülfat çözeltisine 5 defa daldırılır ve takiben (110±5) ºC‟de etüvde kurutulur. Magnezyum sülfatın tekrar su alması ve agrega numunesinde tekrarlanan kristalizasyon ile agrega boşluklarında zararlı etkiler ortaya çıkar. Dane büyüklüğü 10 mm‟den daha küçük malzemelerin oluşmasına neden olan zararlı etkilerin neden olduğu ufalanma ölçülür. Deney TS EN 1367-2 Mart 2010‟a uygun olarak hazırlanan deney numunesi üzerinde gerçekleştirilir.

Okumaya Devam


Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...