12
Oct

Plastik Limit Deneyi

Zeminin plastik kıvamda olduğu durumdaki en düşük su içeriğini belirlemek için yapılır. Plastik limit deneyi, likit limit deneyi ile bağlantılı olarak yürütülür.

Deneyde kullanılacak araçlar:

Elek ve Tavası: 0,425 mm (No.40) göz açıklıklı elek, Cam Plaka: Kalınlığı en az 9 mm, bir kenarının uzunluğu en az 450 mm olan, kare biçiminde, düz yüzeyli, Palet Bıcağı, Metal Çubuk: 3 mm çapında, yaklaşık olarak 100 mm uzunluğunda, Porselen Pota, Plastik Piset: Damıtık su dolu, Kap: Hava geçirmez, paslanmaz, Etüv: Sürekli olarak 105 ± 5 ºC sıcaklık sağlayabilen, Terazi: 0,001 g doğrulukla tartma yapabilen

Okumaya Devam


12
Oct

Likit Limit Deneyi

Casagrande cihazı kullanılarak zeminlerin likit limitinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Açıkta kuturulmuş zeminin likit limitinin bulunması ile ilgili olup, doğal durumlarındaki numunelere de uygulanabilir.

Deneyde kullanılacak araçlar:

Elek ve Tavası: 0,425 mm (No.40) göz açıklıklı elek, Palet Bıçağı, Likit Limit Cihazı, Oluk Açma Bıçağı, Porselen Pota, Nemli Bez, Plastik Piset: Damıtık su dolu, Kap: Hava geçirmez, yaklaşık 50 mm çapında ve 25 mm yüksekliğinde cam veya paslanmaz metal bir kutu, Etüv: Sürekli olarak 105 ± 5 ºC sıcaklık sağlayabilen, Terazi: 0,001 g doğrulukla tartma yapabilen

Likit limit cihazının, her deneyden önce temiz, kuru ve iyi çalışır durumda olup olmadığı denetlenmeli, pirinç kabın serbestçe düşebilmesine ve menteşede yan oynamaların gereğinden çok olmamasına özen gösterilmelidir. Oluk açma bıçağı da temiz ve kuru olmalıdır. Deney sırasında likit limit cihazı kabının kaldırılacağı yükseklik; kap en yüksek durumuna getirildiği zaman, 1 cm kalınlığındaki kontrol plakasının kap ile taban arasından kılı kılına geçebileceği biçimde ayarlanmalıdır.

Okumaya Devam


11
Oct

Bağıl Yoğunluk (Özgül Ağırlık) Deneyi

Bu deney, ince daneli zeminlerde danelerin bağıl yoğunluğunun tayini için uygulanır. Bu deney, elekten geçecek biçimde öğütülmesi şartıyla orta ve iri danelere de uygulanabilir.

Deneyde kullanılacak araçlar:

Piknometre (Hacim Şişesi): En az 50 mL kapasiteli ve sıcağa dayanıklı, Su banyosu, Elek: 4,75 mm veya daha küçük göz açıklıklı, Desikatör, Etüv: Sürekli olarak 105 ± 5 ºC sıcaklık sağlayabilen, Terazi: 0,001 g doğrulukla tartma yapabilen, Vakum Pompası, Spatül veya Cam Çubuk: 130 mm uzunluğunda, 3 mm genişliğinde olan, Piset: Havası alınmış damıtık su dolu olan, plastikten yapılmış su kabı, Plastik Hortum: Vakum kaynağı ile desikatörü birbirine bağlayan, uygun çap ve uzunlukta, Termometre: 0 ºC ile 50 ºC arasında ölçüm yapabilen, 0,5 ºC hassasiyetli

Okumaya Devam


Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....