İnşaat Deneyleri
17
Aug

Çökme Slump Deneyi

Basit ve kolayca uygulanabilir bir deney olmasından dolayı, "çökme deneyi yöntemi" kullanılan deney yöntemleri arasında en popüler olanıdır. Çökme hunisi içi nemli bir bez ile silinerek slump tepsisi üzerine yerleştirir. Taze beton bu huniye 3 tabaka halinde her tabakada sıkıştırma çubuğu ile şişleme yapılarak, sıkıştırılmış durumdaki tabaka kalınlığı, huni yüksekliğinin 1/3'ü olacak şekilde doldurulur ve huninin üstü mala ile sıyrılır.

Okumaya Devam


22
May

Basınç Mukavemeti

Basınç Mukavemeti

Betonun mekanik mukavemetleri arasında değeri en büyük olan basınç mukavemetidir. Bu husus göz önünde tutularak beton yapılarda daha çok basınç gerilmelerine maruz bırakılarak kullanılır. Nitekim betonun çekmeye karşı mukavemetinin zayıf olmasından dolayı betonarme yapı sistemi ortaya atılmıştır. Bu yapı sistemde meydana gelen gerilmeler çelik armatürler tarafından atılmıştır. Bu yapı sisteminde meydana gelen gerilmeler çelik armatürler tarafından alınmaktadır. Bununla beraber bazı yapı çeşitleri vardır ki; buralarda beton, çekme ve eğilme zorlamalarına maruz kalmaktadır. Bundan başka sademe ve aşınma olayları da göz önünde tutulmalıdır.

Okumaya Devam


22
May

Metilen Mavisi Deneyi

Metilen Mavisi Deneyi

Metilen mavisi deneyi ile malzemenin killiliği kontrol edilir. İlk olarak karıştırma kabına 200gr 10 numaralı eleğin altında kalan malzeme ile 500ml saf su ilave edilerek, mixer yardımı ile 5 dakika karıştırıldı. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra 5ml metilen mavisi karışıma eklenerek 1 dakika daha karıştırıldı ve bu 1 dakikanın sonunda cam çubuk yardımı ile karışımdan numune alınarak süzgeç kâğıdının üzerine 2 damla damlatıldı.

Okumaya Devam


Yarma Şevi

Yarma şevinin oluşturulması işlemine aynanın açılmasıyla başlanır. Buna bir tür derinleşt...

Hakediş Hesabı

Hakediş işin başlangıcından sonuna kadar tüm maliyeti ve yapılan işleri kapsar. Hep kümül...

Tasarım İlkeleri

Temel yapı tasarımı, estetik, ekonomi ve emniyet değerleri...

Demir İşleri

Demir işleri şantiye çalışmalarının önemli bir kısmını ...

Asansörler

Asansörler binalarda insanları ve yükleri düşey doğrultuda taşıyan...