Hakediş hazırlanması

22.05.2018
Hakediş

Hakediş işin başlangıcından sonuna kadar tüm maliyeti ve yapılan işleri kapsar. Hep kümülatif üzerinden gider. Hakediş hazırlanırken ilk adım ataşman defterlerinin düzenlenmesidir. Bu defterde hakedişteki malzeme miktarlarını nasıl tespit ettiğimizi görebiliriz. Ataşman defteri her imalat için tek tek düzenlenir. Ayrı ayrı toplanan kalemler ataşman defterine birimlerine göre kaydedilir. Örnek olarak aşınma tabakasındaki bitüm miktarı verilebilir, bu bilginin yeri ataşman defteridir.

Ataşman defterleri kontrol şefi ve yüklenici firma tarafından onaylanıp imzalandıktan sonra, yeşil deftere geçilir. Yeşil defterde işin miktarı yani ne kadar yapıldığı yazarken, fiyat hakkında bilgi yoktur. Bu bilgiler düzenli olarak kaydedilirken aynı zamanda da ara hakedişler hesaplanır. Bu ara hakedişler sayesinde proje tamamlanıp, son hakediş teslim edilmeden para tahsili yapılabilir. Tabi bu durum iş ilişkileri ve ilerleyiş planları hakkında alınacak kararlara bağlıdır.

(yeşil defter ---> ödeme sayfası ---> ödeme cetveli)

Diğer bir önemli aşama ise iş alım süreçlerinin yönetilmesidir. Bu aşamalar içerisinde ihale bölümü çok önemdir. İhale; işin açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesidir. Günümüzde ihaleler 4734 sayılı kanun ile yürütülmektedir. Bir iş ihale edilmeden önce, o iş için nelerin istendiği yayınlanıyor.

Örnek olay olarak ihale süreçleri şu şekilde sıralanabilir;

• İşin genel maliyet tablosunu oluşturur.

• Karayollarının yayınladığı fiyatlardan yola çıkarak, fiyat çıkarır. Buna keşif denir. Aynı zamanda piyasadada bir fiyat soruşturması yapar.

• Son olarak Yönetim Kurulu toplanır ve çıkartılan maliyet üzerinden uygun teklif belirler.

• İhaleye girer.

İhale kazanılıp işe başlandıktan sonra, öngörülmeyen bir durumun ortaya çıkması durumunda, yeni fiyat tutanağı düzenlenir ve bu tutanağa “olur” yazısı çıkmadan işe devan edilmez. “olur”, izin alma yazısıdır.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...