22
May
facebook twitter

Hakediş hazırlanması

Hakediş işin başlangıcından sonuna kadar tüm maliyeti ve yapılan işleri kapsar. Hep kümülatif üzerinden gider. Hakediş hazırlanırken ilk adım ataşman defterlerinin düzenlenmesidir. Bu defterde hakedişteki malzeme miktarlarını nasıl tespit ettiğimizi görebiliriz. Ataşman defteri her imalat için tek tek düzenlenir. Ayrı ayrı toplanan kalemler ataşman defterine birimlerine göre kaydedilir. Örnek olarak aşınma tabakasındaki bitüm miktarı verilebilir, bu bilginin yeri ataşman defteridir.

Ataşman defterleri kontrol şefi ve yüklenici firma tarafından onaylanıp imzalandıktan sonra, yeşil deftere geçilir. Yeşil defterde işin miktarı yani ne kadar yapıldığı yazarken, fiyat hakkında bilgi yoktur. Bu bilgiler düzenli olarak kaydedilirken aynı zamanda da ara hakedişler hesaplanır. Bu ara hakedişler sayesinde proje tamamlanıp, son hakediş teslim edilmeden para tahsili yapılabilir. Tabi bu durum iş ilişkileri ve ilerleyiş planları hakkında alınacak kararlara bağlıdır.

(yeşil defter ---> ödeme sayfası ---> ödeme cetveli)

Diğer bir önemli aşama ise iş alım süreçlerinin yönetilmesidir. Bu aşamalar içerisinde ihale bölümü çok önemdir. İhale; işin açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesidir. Günümüzde ihaleler 4734 sayılı kanun ile yürütülmektedir. Bir iş ihale edilmeden önce, o iş için nelerin istendiği yayınlanıyor.

Örnek olay olarak ihale süreçleri şu şekilde sıralanabilir;

• İşin genel maliyet tablosunu oluşturur.

• Karayollarının yayınladığı fiyatlardan yola çıkarak, fiyat çıkarır. Buna keşif denir. Aynı zamanda piyasadada bir fiyat soruşturması yapar.

• Son olarak Yönetim Kurulu toplanır ve çıkartılan maliyet üzerinden uygun teklif belirler.

• İhaleye girer.

İhale kazanılıp işe başlandıktan sonra, öngörülmeyen bir durumun ortaya çıkması durumunda, yeni fiyat tutanağı düzenlenir ve bu tutanağa “olur” yazısı çıkmadan işe devan edilmez. “olur”, izin alma yazısıdır.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....