Dynamic Tower (Dönen Kule)

17.08.2018
Dönen Kule

Dynamic Tower Dubai yani Dönen Kule sadece bir yapı değildir. Bir çok yerde yapılması planan bir konsept yapının proje halidir. İlki Dubai’de inşaa edilmesi planlanan farklı konsepti ile dikkat çeken bu tip proje gökdelen inşaatına prefabrik üretim mantığı getirmeyi amaçlıyordu. Aynı zamanda da bütün katların binanın çekirdeği etrafında ayrı hızlarda ve ayrı yönlerde dönebileceğini ileri sürüyor. Böylece her daim formu değişen dinamik bir mimari ortaya çıkıyor. Bu aynı zamanda katlar için yaz kış değişen sıcaklıklara göre kullanıcının yönünü seçmesine de imkan vermektedir.

Beton çekirdekten ayrı olarak fabrikada üretilen bitmiş halde ögelerle üretilmiş bir yapıdır. Tüm her türlü tesisat boru, elektrik, havalandırma sistemlerini içeren her şeyiyle bitmiş birimler fabrikadaki bant üretimini takiben şantiyede üretilen beton çekirdeğe monte edilmektedir. Bu hazır yapım şekli, yüksek kalite bitiş malzemeleri, yüksek kalite kontrolü ve can kaybını ünleyen, maliyet, zaman tasarrufu sağlayan daha az işçi çalıştırma olanağı sunmaktadır. Bunun yanı sıra, birbirinden ayrı tek katlardan oluştan bu mimari yapı, herhangi bir normal yapıdan daha yüksek sismik dayanım gücüne de sahiptir. Hazır yapım teknolojisi ve rüzgara uygun hareket etmesi yapıyı, 1.3 oranında depreme daha fazla dayanıklı kılmaktadır. Yapının bir fabrika da üretilip daha sonra şantiyede bir araya getirilmesi, şantiyedeki işçi sayısını da 2000’den 90’a indirmektedir. hazır yapım teknolojisi çok hızlı bir tamamlanma süreci sağlamaktadır; yapı süresi 30 aydan 18 aya düşmüştür.

Proje kapsamında betonarme bir çekirdek etrafında yer alacak olan rayları kullanarak, önceden inşa edilmiş olan katlar yerlerine yerleştirilir. Üniteler fabrikada tamamen bitirilmiş ve tüm tesisat ve elektrik sistemleri ile donatılmış ve yerden tavana, banyolar, mutfaklar, dolaplar, aydınlatma ve mobilyalar dahil olmak üzere tamamen bitirilmiş bir şekilde hazırlanmaktadır. Sahada sadece mekanik olarak birbirine bağlanıp çok kısa bir zamanda bitmiş bir bina ortaya çıkarır. Böylece binanın normal inşaat süresinin 3 katı daha hızlı inşa edilmesi planlan dahiline gelir. Ayrıca, bu yöntemle bu binalarda bakımı kolaylıkla yapabilirsiniz... Çünkü tüm parçalar kolaylıkla kontrol edilip tamir edilebilecekler. Binalar bu nedenle dayanıklı, diğer çağdaş binalardan daha uzun ömürlü olacaklar…yine sürdürülebilirlik ön plandadır.

Her bir dönen kata, foto-voltaik hücreler yerleştirmektedir. 80 katlı bu binada 80 tane de var. Çatının sadece %20'si güneşe veya ışığa maruz kalmasına rağmen bu binada 80 tane %20 vardır. Yani bu binaların çatı alanı 10 binanınkine eşittir. Bunun yanı sıra, dönme sistemi sayesinde, foto-voltaik hücreler güneşe maksimum derecede maruz kalabilecekler. iklimlendirme için solar konvektörler kullanılacaktır.

Dönen Kule, katların arasına yatay olarak yerleştirilmiş rüzgar tribünleri sayesinde elektrik üretebilir. Geleneksel dikey rüzgar tribünlerinin çevreye bazı olumsuz etikleri bulunmaktadır. Görünüm, büyüklük, kurulum, bunların inşa edileceği yollar ve bakım. Tüm bu konular katlar arasına yerleştirilmiş yatay tribünlerde karşımıza çıkmamaktadır. Binaların ihtiyaçları için gerekli enerjiyi sağlayacak ve komşuları için de daha fazla çevre dostu enerji sağlayabilecek. Tribünler karbon telden yapılmış özel şekilleri nedeniyle sessiz olacaklar. Rüzgar türbinleri şuanda, gelecekte Dinamik mimarili kulelere monte edilmek üzere İtalya'daki Dönen Kuleler teknoloji fabrikasında geliştirilmektedirler.

Sürekli biçimini değiştiren dinamik mimari yapı, kendisi için gereken enerjiyi üretmektedir. Her bir döner katın arasına yerleştirilmiş 48 rüzgar türbiniyle birlikte, yapının çatısına yerleştirilmiş solar paneller, hava kirliliğine yol açmadan güneş ışığı ve rüzgardan enerji sağlamaktadır. Bu “güç istasyonu” nun bir yılda ürettiği toplam enerji maliyeti yaklaşık 7milyon dolardır. Her türbin 0,3 megawattlık enerji üretebilmektedir. Buna karşılık , dikey bir trbinin(bir yeldeğirmeninin) ürettiği elektrik 1-1,5 megawattır. Dubai’de yıllık 4000 rüzgar saati olduğu düşünülürse, yapıya entegre türbinler 1.200.000 kilowatt-saat enerji sağlayabilecektir.

Bir ailenin yıllık enerji tüketimi 24.000 kilowatt-saat olarak hesaplanmaktadır. Her türbin yaklaşık 50 ailenin enerji tüketimini karşılamaktadır. Dubai’deki dinamik mimari kulede 200 apartman dairesi vardır ve bunların ihtiyacını karşılamaya 4 türbin yetmektedir. Kalan 44 türbinle sağlanan artı enerji, yapının yakın çevresinin aydınlatılmasını sağlamaktadır. Dubai’de ortalama rüzgar hızının 16km/h olduğu düşünülürse, 2 kat daha fazla türbin çalıştırmak gerekir. Bu da toplam 8 türbin demektir. Geriye kalan 40 türbin, neredeyse aynı büyüklükteki 5 gökdelenin enerji ihtiyacını karşılamaya yeter.

Dairesel bir formda inşaa edilecek olan yapıda uygulanacak olan türbin sistemi gayet anlaşılabilir bir mantıkla tasarlanmıştır. Dinamik Mimari Yapının yatay türbinleri, katların arasında yer almaktadır. Görünür değildir. Beton bir temele ihtiyaç duymamaktadır. Ana çekirdek şaftına yine katların monte edilme sistemine benzer bir mantıkla eklenecek olan türbin sisteminde alçak basınç alanı oluşturabilmek için rüzgarı engelleyici bir kalkan kullanılmıştır. Bu kalkan yılın belli zamanlarında yön değiştirebilerek, değişen rüzgar yönüne ayak uydurabilmektedir. Böylece ileride çevresinde inşaa edilebilecek diğer binalar tararfından rüzgarının kesilebilmesi gibi sorunu yoktur.

Kullanıcının hemen yakınında bulundukları için türbinlerin bakımları çok daha kolaydır. Yapının özel tasarımı ve karbon elyafından kanatların özel biçimi, akustik düzenlemeye yardımcı olur. Yapının estetiğini bozmadan bu derece yüksek elektrik enerjisi üretmek, alternatif enerji kaynakları açısından devrimci bir adımdır. Yeşil enerjinin üretimi, çevre ve ekonomi üzerine olumlu bir etki yaratacaktır.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...