İnşaat projeleri ve Başarı faktörü

15.11.2018
İnşaat Proje

Projeler; belirli bir bütçe, zaman ve kalite sınırlamasına sahiptir. Bununla birlikte projeler sınırlı beşeri kaynakların ve beşeri olmayan kaynakların bir araya getirilmesi gibi özellikleri nedeniyle diğer işlerden farklılık göstermektedirler. İnşaat projeleri ise sahip oldukları çeşitli özellikleri nedeniyle diğer projelerden farklıdırlar. Bu özellikler; uygulanacak her bir projenin kendine has olması, projelerin karmaşıklık özelliği, değişken olması ve risk barındıran özelliği ve değişik emek gruplarını bir araya getirme özelliği şeklinde sıralanabilir.

Okumaya Devam


Bina yapımında uygulanan temel kavramlar

06.11.2018
Bina Yapımı

Kanun; bir yapının tasarım sürecinden inşaa sürecine ve ömrünü tamamlamasına kadar süreci güvenli hale getirmek için tasarlanmıştır. Kanunlar güvenlik ile ilişkili olup tasarım, imalat, inşaat ve kurulum esasları tanımlar. Kanun, yapılması gerekenleri açıklığa kavuşturur. Kanunlar, Devlet tarafından uygulanmak için getirilen zorunlu kurallardır. Kanunlara örnek olarak Uluslararası İmar Kanunu (IBC), NFPA kanunları, IAPMO kanunları verilebilir.

Yönetmelikler; uygunluk şartı olan ilgili idari hüküm de dahil olmak üzere ürün, süreç veya hizmet özelliklerini belirten şartlardır. Bunlar, davranışı düzenlemek için hükümet düzeyinde yetkili makam tarafından öngörülen ve uygulanan standart prosedürler veya yönergelerdir. Standartlar gibi, yönetmelikler performansla daha çok ilgilidir. Yönetmelikler hizmet kalitesi ile ilişkilidir. Bunlar belirli prosedürleri kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bunlar her zaman resmi değere sahiptir ve uygun şekilde belgelenmiştir. Kanunların aksine yönetmelikler bazen kurallara uyum sağlatmak için yaptırımlar ve para cezası düzenler. En çok bilinen yönetmelikler; şehir sınırları içerisindeki arazilerin nasıl kullanılacağını düzenlemek için oluşturulmuş imar yönetmelikleri ve engelliler için erişim gereklilikleri yönetmelikleridir.

Okumaya Devam


İnşaat Sektöründe Girişimcilik

04.11.2018
Girişimcilik

Girişimcilik kavramı ilk kez Orta Çağ’da geniş ‘imalat çalışmalarından yükümlü birey’ olarak; 17. yüzyılda ise ‘devletle yapılmış sabit-fiyat anlaşmasına bağlı olarak hasar ve kâr riskinden sorumlu olan kimse’ olarak ifade edilmiştir.

Ekonomide, girişimciliğe dair iki farklı betimleme mevcuttur: ‘Yeni bir mesleğe başlamak’ ve ‘kendi mesleğini yapmak’. Girişimcilik kavramı kimi araştırmacılar tarafından yeni işler yapmak için gereken başlama ve gelişim evreleri biçiminde ifade etmiştir.

Girişimcilik, bir ülkenin, piyasanın ya da ekonominin daha nitelikli konuma gelmesi ve gelecek için değerli ortaklıklar geliştiren ve finansal gelişimlere rehberlik eden bir kavramdır. Girişimcilik, orta ve küçük sayılabilecek firmalar, yerel piyasadaki büyük firmalar, uluslararası ve ulusal sektör ve özel kurumların haricinde devlete ait kuruluşlar açısından da değerlidir. Globalleşmeden etkilenen piyasalardaki girişimcilik eylemleriyle rekabet içerikli tutumlar özendirilir. ‘Girişimcilik eyleminin asıl hedefi; yeni bir şeyler üretmek veya var olan şeyleri yeni metotlar eşliğinde düzenlemek’ biçiminde ifade edilmiştir.

Okumaya Devam


Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...