Bina yıkım işleri ve Hafriyat

24.11.2018
Bina Yıkımı

Yapım çalışmaları yapılmadan alanda gerçekleşen kazı gibi çalışmaların sonucu olarak meydana gelen toprağa hafriyat toprağı denir. 0,40-0,80 m değerleri aralığındaki bölümüne bitkisel toprak olarak tanımlanır.

Yıkılacak binanın yıkım ruhsatı almak için belediyeye başvuru yapılması ve yıkılacak binanın tamamen boşaltılması ve muhtarlıktan boş olduğuna dair boş kağıdı alınması gereklidir. Muhtarlık gelip binanın boş olup olmamasını kontrol edip, onayını aldıktan sonra belediyeye bina sahibi gidip, bina yıkım ruhsatı için dilekçe yazıp, yıkımı için başvuru da bulunmalıdır. Belediyeye, doğalgaz, su, elektrik, telefon ve kablolu tv vb. borçları varsa ödenmesi gereklidir. Bu bağlantıların kesildiğine ve borçlarının ödendiğine dair belgeleri alıp, yıkım ruhsatı alabilmesi için belediyeye teslim edilmesi gereklidir. Bu 20 günlük bir süreçtir.

Okumaya Devam


İnşaat projesinde aksaklıkların önlenmesi

21.11.2018
İnşaat Projesi

İnşaat projeleri; çok sayıda girdisi, hem ardışık hem de birbiriyle kesişen aşamaları ve süreçte rol alanlar gibi özellikleri düşünüldüğünde oldukça karmaşık ve kendine özgü bir yapıya sahiptir. Tüm bu özellikleriyle bağlantılı olarak, süreç içinde birçok problemle karşılaşılmaktadır. İnşaat projelerinde en sık rastlanan problemlerden biri maliyet ve süre aşımı olup, bu probleme ülkemizde de oldukça sık rastlanmaktadır. Bu durumda inşaat sektöründe maliyet ve süre aşımına neden olan faktörleri belirlemek, önlem araştırmaları yapabilmek açısından çok önemlidir.

Okumaya Devam


İnşaat Atıkları ve Çevreye Zararları

17.11.2018
inşaat atıkları

Avrupa inşaat sektörü her yıl 820 milyon ton (megagram, Mg veya 1000 kg) inşaat ve yıkım atığı üretmektedir. Bu miktar üretilen toplam atık miktarının yaklaşık %46'sı kadardır. Atıkların bileşim kompozisyonu, %85'i oranında beton, seramik ve duvarcılık olduğunu görünmektedir. Eğer hafriyat malzemeleri hariç tutulursa, 2014 yılında yaklaşık 300 milyon inşaat ve yıkıntı atığı üretilmiştir.

İnşaat sektörü, hem hammaddelerin üretimi, hem de çıkarılması ve projelerinin uygulanması ile ilişkili olumsuz çevresel etkilerin kaynağı olarak bilinmektedir. Binanın inşası sırasında, genellikle gereksiz siparişler veya vasıfsız işçilerin malzemeleri yanlış kullanmasından kaynaklanabilecek gereksiz atıkların üretilmesine neden olabilmektedir. Dünya genelindeki 40 ülkede toplam inşaat ve yıkım atığı üretimi, 2012 yılına kadar yılda 3 milyar tondan daha fazladır. Nüfusu fazla olan Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler, yüksek miktarda çıkan inşaat ve yıkıntı atıkları için kapsamlı bir sistem geliştirmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

Okumaya Devam


Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...