Deprem felaketinde nasıl hayatta kalınır?

Deprem felaketinde bir yer sarsıntısı hissedilir. Sarsıntı boyutu depremin büyüklüğüne ve süresine göre değişebilir. Yeryüzündeki bu sarsıntıyı depremin ürettiği dalgalar yeryüzüne iletir. Sarsıntının insanlar ve binalar üzerinde yarattığı etki, depremin şiddetini belirler. Başka bir ifadeyle depremin verdiği zarar ne kadar büyükse, deprem şiddeti de o denli yüksek kabul edilir.

Deprem sırasında ‘yapısal olmayan elemanlar’ dediğimiz unsurların durumu son derece önemlidir. Yapısal olmayan elemanlar, yapının taşıyıcı sistemine dahil olmayan tüm elemanlardır. Evlerde bulunan eşyalar, pencere camları, dolaplar, sobalar, kaloriferler ve tesisatlar yapısal olmayan elemanlara örnektir. Bu elemanların devrilmesi, düşmesi veya kırılması çok ciddi yaralanmalara, hatta ölümlere yol açabilir. Deprem öncesinde bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır. Bunlar dışında, yapısal elemanların güçsüzlüğü ve yetersizliği de yapının deprem sırasında yıkılmasına yol açabilir, bunu engellemek için, deprem öncesinde güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Hayat üçgeni ve arama-kurtarma ekiplerinin deneyimleri:

Deprem

Gerçek bir hayat üçgeni örneği.

Deprem sırasında yapılacak doğru hareketleri anlatırken, enkazlardan sağ çıkan kişilerin kurtarıldığı pozisyonlardan söz etmekte fayda vardır. Genelde afetzedeler arama-kurtarma ekipleri tarafından, enkazda bulunan boşluklardan canlı olarak çıkarılır. Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara ‘hayat üçgeni’ de denir. Genellikle dirençli bir eşya tarafından, çöken yapısal unsurların desteklenmesiyle oluşur. Bu nedenle bu eşyaların etrafı güvenli olabilecek yerlerdir. Dolayısıyla bu tür yerlerde çöküp kapanarak, koruyucu bir pozisyon alınabilir. Bununla birlikte yapıların çökme şeklinin önceden tahmin edilmesi mümkün olmadığından, yaşam üçgeninin nasıl oluşacağını kestirmek zordur. Ayrıca binanın çökme ihtimali olduğu düşünülüyorsa en kısa zamanda güvenli bir binaya taşınmak doğru bir tedbir olacaktır.

İlginizi çekebilecek yazı:  Deprem için yeni çözüm (Deprem Yatağı)
Deprem

Deprem anında hayat üçgeni çok önemlidir. Doğru uygulanırsa hayatta kalmanızı sağlar.

Bireylerin deprem sırasında sağduyulu davranarak çevrelerini doğru değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için, en fazla korunma imkanı tanıyan, tercihen yaşam üçgeni oluşturabilecek bir yerde hedef küçültüp yere yaklaşarak başı korumak, diğer adıyla çök-kapan-tutun hareketini yapmak yaralanma ve ölümlerden büyük ölçüde koruyacaktır.

@volkanatabey