Deprem felaketi ve Mühendislik

18.05.2018
Deprem

Deprem felaketinde bir yer sarsıntısı hissedilir. Sarsıntı boyutu depremin büyüklüğüne ve süresine göre değişebilir. Yeryüzündeki bu sarsıntıyı depremin ürettiği dalgalar yeryüzüne iletir. Sarsıntının insanlar ve binalar üzerinde yarattığı etki, depremin şiddetini belirler. Başka bir ifadeyle depremin verdiği zarar ne kadar büyükse, deprem şiddeti de o denli yüksek kabul edilir.

Deprem sırasında 'yapısal olmayan elemanlar' dediğimiz unsurların durumu son derece önemlidir. Yapısal olmayan elemanlar, yapının taşıyıcı sistemine dahil olmayan tüm elemanlardır. Evlerde bulunan eşyalar, pencere camları, dolaplar, sobalar, kaloriferler ve tesisatlar yapısal olmayan elemanlara örnektir. Bu elemanların devrilmesi, düşmesi veya kırılması çok ciddi yaralanmalara, hatta ölümlere yol açabilir. Deprem öncesinde bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır. Bunlar dışında, yapısal elemanların güçsüzlüğü ve yetersizliği de yapının deprem sırasında yıkılmasına yol açabilir, bunu engellemek için, deprem öncesinde güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Günümüz dünyasında artan nüfus yoğunluğu ile kentleşmenin yoğun olduğu coğrafyalarda çok katlı yapılar zamanla yaygınlaşan yapı türü haline gelmiştir. Depreme dayanıklı yapı tasarımı ise önem kazanmıştır. Deprem riski açısından çok büyük oranla deprem bölgelerinde bulunan ülkemizde nüfusumuzun çok büyük bir bölümü deprem riski altındadır. Deprem hareketi engellenemez bir yer hareketi olduğundan dolayı önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Tarih boyunca büyük depremlerin olduğu ülkemizde çok sayıda insanımız hayatını kaybetmiştir.

Depreme dayanıklı yapı

Deprem dinamik bir yük olması ve yapıların yüksekliği arttıkça düşey yüklerin önemi kadar yatay yüklerin de tasarımına önem veriliyor olması deprem kuvvetlerinin önemi belirtmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde depreme dayanıklı yapı tasarımı üzerinde büyük uğraşlar verilen yönetmeliklerin standartların çıkarıldığı bir konu haline geldi. Hazırlanan standartlar zaman içerisinde geliştirilen yeni hesap yöntemlerini uygulayabilmek amacı ile güncel hale getirilmektedir.

Deprem durumunda yapının ayakta durmasını sağlayarak can kaybını engellemek bu güncel yönetmelikleri iyi bir şekilde anlamak ve uygulayabilmek ile mümkün olup bunu yapabilmek inşaat mühendisliği için en büyük sorumluluk olarak görülmektedir.Depreme dayanıklı yapı tasarımının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle deprem kuşağında bulunan ülkelerde depreme dayanıklı yapılar tasarlanmaktadır.

Günümüz teknolojileri ile birlikte yapısal analiz programları ile depreme dayanıklı yapı tasarımı geçmişe kıyasla daha kolaydır. Programlar yardımı ile kısa zamanda hızlı ve doğru sonuçlara ulaşılmaktadır. İnşaat mühendisleri olarak depreme dayanıklı yapı tasarımını iyi bir şekilde anlamak ve uygulamak en önemli mesleki sorumluluklarınızdandır. Deprem anında yapının toptan göçmesini önlemek, kalıcı hasar oluşumunu sınırlandırmak ve can kaybını engellemek için uygun yapı tasarımında yapılacak kontroller, ülkelerin yayınladıkları standartları anlayabilme ve uygulayabilme ile mümkündür.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...