Çimentonun Özgül Ağırlığının Bulunması

Çimentonun özgül ağırlığının bulunması deneyi hakkındaki tüm açıklamaları bu yazıdan edinebilirsiniz. Daha detaylı bilgiler için yazının sonundan ilgili yazı linkine tıklayınız.

DENEYİN AMACI

Betonda kullanılacak çimentonun özgül ağırlığının bulunup karışım hesaplarında kullanılması…

DENEYDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

-Bakkal Küreği      -Terazi     -64 gr çimento

– Çimento piknometresi    -Benzin veya gaz yağı

çimentonun özgül

Çimentonun özgül ağırlığının bulunması uygulama bölümü;

DENEYİN YAPILIŞI

Bir malzemenin özgül ağırlığı kütlesinin hacmine bölünmesi ile bulunur. Biz kullanacağımız çimentonun kütlesini biliyoruz fakat hacmini bilemiyoruz. Hacmini de su taşırma yöntemi ile bulabiliriz.Çimento piknometresi yapısı itibari ile 64 gr malzemenin hacmini bulmamıza olanak tanıyor. İşlem basamaklarını sıralarsak:

  1. a)     Piknometre içerisine 0-1 arasına gelecek kadar sıvı konulur.( sıvı kullanırken dikkat edeceğimiz husus çimento ile reaksiyona girmemesi gerekir. Bunun için benzin veya gaz yağı cılır.)
  2. b)     sıvı içersine 64 gr çimento ilave edilir ve karıştırılır. Bunun amacı taneciklerin arasındaki boşlukların giderilmesidir.
  3. c)     Sıvın yükselme seviyesi belirlenir bu da hacmi verir.
İlginizi çekebilecek yazı:  Çimento Fabrikalarında Emisyon Kontrolü

@volkanatabey