Çimento Üretiminde Çıkan Tozlar

Çimento üretimi başından sonuna kadar kapalı bir sistem içinde yürütülür. Ancak toz halindeki maddelerin taşınmasını sağlayan basınçlı hava, fırında yakıtın yakılması sonucu oluşan baca gazları işlem sonunda atmosfere atılır. Dışa atılan bu gazlar filtrelerden geçirilmesine rağmen önemli miktarda katı partikül içerir. Çimento fabrikalarında yanma gazlarının dışarı atıldığı yüksek baca dışında, hava ve gazların atıldığı soğutma üniteleri, değirmenler, paketleme vb başka çıkışlarda bulunur. Bu çıkışlardan tozun kaçmasını engellemek ve ekonomik bir değer ifade eden yarı mamül veya mamül malı geri kazanmak amacıyla toz tutucu ekipmanlar kullanılır. Genel olarak çimento fabrikalarındaki toz tutma tesisleri yatırım bedellerinin yaklaşık olarak %15 ini işletme aşamasında ise işletme masraflarının %5-%7 sini oluşturur.

Tozun Kaynakları:

Çimento fabrikalarındaki makine ve ekipmanın büyük bir çoğunluğu basınçlı sistemle çalıştığı için, oluşan tozun çevreye yayılmasının önlenmesi büyük sorun oluşturur. Temizlenmesi gereken hava ve gaz miktarı doğrudan klinker kapasitesine bağlıdır. Bir fikir vermek üzere 200 ton/gün kapasiteli bir çimento fabrikasının çeşitli ünitelerinde bir dakikada emilen toplam hava hacmi yaklaşık olarak 25000 metreküptür. 1 kg çimento üretim başına düşen gaz hacmi yaklaşık 18 metreküptür. Bunun yaklaşık olarak yarısı klinker soğutucusundan sisteme girer.

Çimento fabrikalarında normal olarak 7 farklı karakterde toz oluşur.

1- Hammadde tozu: kireçtaşı, marn, kil, cüruf vb. tozları

2- Farin tozu

3- Kömür tozu

4- Hammadde kurutucularının baca gazı tozu

5- Döner Fırın baca gazı tozu

6- Klinker tozu

7- Çimento tozu

Bir ton çimentonun üretimi için yaklaşık olarak 2.5 ton malzeme (kil, kalker,alçıtaşı,puzolan ve kömür) çeşitli ünitelerde işlem görmektedir. Bu malzemeler fabrika içerisinde ünitelerde işlemden geçtikten sonra nakledilirler. Toz ve tozlu malzemelerden oluşan bu kütle, her işlem ve nakil sırasında çevreye bir miktar toz yayar. Çimentonun üretimi sırasında bu malzemelerin yaklaşık %5-10 kadarı ünitelerinden çıkan gazların ve havanın içinde süspansiyon halinde bulunurlar.

İlginizi çekebilecek yazı:  İş Kazası Örnekleri