Çimento esaslı malzemelerin kullanımı

Günümüzde barınma ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkan inşaat sektörü, günümüz koşullarında ekonominin dinamolarından biri haline gelmiştir. Yeryüzündeki nüfus artışı, teknolojik değişimler inşaat sektörünü, bu sektörde hizmet veren firmalar ve bireyleri çeşitli arayışlara ve araştırmalara yöneltmiştir.Çimento esaslı malzemeler de bu araştırmaların bir sonucudur.

Çimento esaslı malzemeler, dünya çapında kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan malzemelerdir.

Özellikle çimento esaslı malzemelerden beton, yıllardır gelişmiş ülkelerde vazgeçilmez bir yapı malzemesi olmuştur. Beton bileşenlerinin kolay elde edinilebilir olması, taze betonun işlenebilir olması, istenilen şekil ve ebatların verilebilmesi, çevresel etkilere karşı dayanıklı olması, servis ömrünün uzun olması, nihai dayanımının yüksek değerlere ulaşması ve ekonomik açıdan uygun olması betonun sayılabilecek başlıca özelliklerindendir.

Çimento esaslı malzemelerin kullanımı, ülkemizde çok da yeni sayılmaz. Örnek olarak; İnşaat sektöründe aktif olarak yıllardır kullanılan betonun hazır beton teknolojisine geçilmesiyle, beton imalatındaki otomasyon sayesinde birey hataları en aza indirilerek, uygulamaların daha sağlıklı olmasına yardımcı olunmuştur. İleri üretim teknolojisi sayesinde istenilen özellik ve kalitedeki betonun istenilen ölçüde üretilmesi, ardından elde edilen betonun gerekli araç ve donanım sayesinde sevkiyat ve yerleştirme kolaylığı hazır beton teknolojisini cazip hale getirmiş, çeşitli yapısal elemanlarda rahatlıkla kullanılmıştır.

Beton günümüzde her yapı türünde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Köprüler, barajlar, yollar, sanayi yapıları, binalar hepsinde beton kullanımını görmek mümkündür. Betonarme yapının zati yükler, servis yükleri, deprem ve rüzgâr gibi dış yükleri güvenli bir şekilde karşılaması buna sebep gösterilebilir. Bunun sonucu olarak betonlardan, en genel anlamda beklenen üç ana nitelik; işlenebilme, dayanım ve dayanıklılık (durabilite)’tır. Ancak teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle, yüksek performanslı yapı ve yapı elemanlarına ihtiyaç duyulmaya başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak betonun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi önem kazanmıştır. Böyle dayanım, dayanıklılık (durabilite) ve işlenebilme gibi betondan genel anlamda beklenen özellikler geliştirilmeye başlanmıştır.

İlginizi çekebilecek yazı:  Deprem için yeni çözüm (Deprem Yatağı)