K Logo
Puzolanlı çimento hidratasyonu da portland çimentosuna benzer şekilde yürür. Önce çimento içinde bulunan klinker bileşikleri su ile reaksiyona girerek çözülür. Bu reaksiyon sonucu serbest Ca(OH)2 oluşur ve katı faz içindeki boşlukları doygun çözelti halinde doldurur. Daha sonra puzolanlar ile serbest kireç arasında çok yavaş yürüyen bir reaksiyon başlar. Bu reaksiyonlarda
K Logo
Öngerilmeli beton prensip olarak fabrika koşullarında çelik çekme ve betona gerilme kuvveti aktarma üzerine dayalı bir üretim şeklidir. Üretilen numuneler kompozit bir yapıya sahip olur. Betonun çekme yükleri karşısındaki dayanımı, basınç yükleri karşısındakinden çok daha düşük olduğu için, sadece betondan yapılan elemanların çekme gerilmelerine maruz kalan bölgelerinde çatlaklar kolayca oluşmaktadır.
K Logo
Portland çimentosu kalker ve kil karışımının pişirilmesi ile ortaya çıkan ve klinker olarak adlandırılan malzemenin çok az miktarda alçı taşı ile birlikte öğütülmesi sonucunda elde edilen üründür. Kalker ve kil karışımı 1000 °C ‘ye kadar ısıtılırsa kalkerin bünyesindeki CO2 çıkarak CaO meydana gelir. Meydana gelen CaO diğer bileşenlerle silikatı oluşturur.