Öngerilmeli beton prensip olarak fabrika koşullarında çelik çekme ve betona gerilme kuvveti aktarma üzerine dayalı bir üretim şeklidir. Üretilen numuneler kompozit bir yapıya sahip olur. Betonun çekme yükleri karşısındaki dayanımı, basınç yükleri karşısındakinden çok daha düşük olduğu için, sadece betondan yapılan elemanların çekme gerilmelerine maruz kalan bölgelerinde çatlaklar kolayca oluşmaktadır.
Portland çimentosu kalker ve kil karışımının pişirilmesi ile ortaya çıkan ve klinker olarak adlandırılan malzemenin çok az miktarda alçı taşı ile birlikte öğütülmesi sonucunda elde edilen üründür. Kalker ve kil karışımı 1000 °C ‘ye kadar ısıtılırsa kalkerin bünyesindeki CO2 çıkarak CaO meydana gelir. Meydana gelen CaO diğer bileşenlerle silikatı oluşturur.