Lifli beton kısaca çimento, agrega, su gibi ana bileşenlerden oluşan beton karışımlarına belli miktarda lif takviye edilmesiyle üretilen bir beton çeşididir. Buna karşın bu karışımdaki liflerin kesin tanımı yapılamamaktadır. Lifleri tanımlayan ifadeler; lifin mekanik özellikleri, geometrik yapısı, görünüm oranı gibi şekle bağlı özelliklerdir. Lifi en iyi tanımlayan özellik ise lif
Uçucu kül beton yapımında mineral katkı maddesi olarak kullanılmaya dair ilk çalışmalar 1932 yılında başlamıştır. Uçucu küllü betonun kullanıldığı ilk büyük proje, yapımına 1948 yılında başlanılan ABD – Montana’daki Hungry Horse barajıdır. Bu barajın betonlarında kullanılan portland çimentosu miktarı, ağırlıkça, %32.4 kadar uçucu külle değerlendirilmiştir. Beton yapımında kullanılanılacak uçucu küllerin
Beton düşük maliyeti, yangına ve çevresel faktörlere karşı dayanıklılığı, istenilen özelikte ve şekilde üretilebilmesi, yapısında sanayi atıklarının kullanılmasıyla ekolojik yararlılığı gibi sebeplerle en çok kullanılan malzemedir. Baraj, konut, havaalanı, fabrika, alt yapı sistemleri, karayolları, atık depoları vb. birçok yapı için beton vazgeçilmez bir malzemedir. Günlük yaşamda insanoğlunun betonla etkileşim içinde