Permalink

0

Çimento Hidratasyonu

Çimento hidratasyonu nedir? Çimentoyu oluşturan klinker bileşikleri kimyasal potansiyel olarak aktif durumdadır. Bunlar su ile kolaylıkla reaksiyona girerek çözünür. Daha sonra çözeltide hidroliz reaksiyonları meydana gelir. Çimento ve su arasında gerçekleşen bu reaksiyonlara “hidratasyon reaksiyonları” denir. Oldukça iri taneciklerden oluşan …

Devamı…

Permalink

0

Betona zarar veren maddeler

Tanım olarak zararlı kimyasal etki, betonu kimyasal yönden etkileyerek, başta betonun mukavemeti olmak üzere diğer özeliklerini olumsuz yönde etkileyen, kalitesini düşüren ve hizmet süresini azaltan çevresel etkilerdir. Bu maddeler betona zarar verir. Betonla temas eden doğal veya yapay birçok suda …

Devamı…

Permalink

0

Çimento kullanım alanları

Çimentoların kullanım alanları için kesin kurallar konulması doğru olmaz. Prensip olarak, standarda uygun olarak üretilmiş olan bütün çimentoları her çeşit beton üretiminde kullanmak mümkündür. Ancak özel şartları taşıyan betonlar için, söz konusu olan koşullara uygun bir çimento cinsinin seçilmesi beton …

Devamı…