Permalink

0

Çelik Lif donatılı beton

İnşaat mühendisliğiyle ilgili çalışma konularını oluşturan tünel, köprü, viyadük, dalgakıran, baraj gibi yapılarda çelik lif donatılı beton malzemeye de bazı hallerde gereksinim duyulmaktadır. Püskürtme uygulamaları, çelik liflerle donatılı betonun kullanıldığı önemli alanlardan biridir. Püskürtme beton, genelde taş veya zayıf yüzeylerin …

Devamı…

Permalink

0

Çimentonun Mukavemet Üzerine Etkisi

Mukavemet, betonların kalite kontrolünde en önde yer alan kriterdir. Bir betonun kalitesi en iyi şekilde, standart sıcaklık ve rutubet kürüne (21  °C sıcaklık ve % 100 relatif rutubet) tabi tutulmuş olan 28 günlük deney numunelerinin basınç mukavemeti ölçülerek belirlenebilir. Atmosferde …

Devamı…

Permalink

0

Betonarme demirlerinin kaplama yapılması

Betonarme demirlerinin yüzeyi geçirimsiz bir malzeme ile kaplanarak korozyon önlenebilir. Kaplama malzemesi iletken (metalik) veya iletken olmayan bir boya veya plastik madde olabilir. Metalik Kaplama Metalik kaplamaları iki grup altında toplamak mümkündür. Çinko gibi demirden daha aktif olan bir metal …

Devamı…