Yapım şartnamelerine ve beton teknolojisine uygun olarak inşa edilen yapılarda beton içine gömülü haldeki çelik donatı paspayı tabakasının varlığı sayesinde korozyona karşı korunmuş olur. Koruma işlemi iki şekildedir. Bunlardan ilki paspayı tabakasının kalınlığı nedeniyle sağlamış olduğu fiziksel koruma diğeri ise betonun mevcut yapısının bazik ortam olmasıdır. Fiziksel olarak korumanın etkinliği
Sülfat etkisi beton yapıların uzun vadede durabilitesini etkileyen en agresif çevresel bozulmalardan biridir. Sülfat saldırıları köprüler, iskeleler, beton borular, temeller vb. sülfat etkisine maruz kalan birçok mühendislik yapılarının genleşmesine, çatlamasına ve bozulmasına yol açmaktadır. Topraktan, yeraltı suyundan ve deniz suyundan gelen sülfat iyonları sodyum, magnezyum, kalsiyum ve potasyum iyonları gibi
Son yıllarda, hidratasyonunu tamamlamış çimento hamuru ile agrega arasında birçok zararlı kimyasal reaksiyon görülmüştür. Bu reaksiyonlardan yaygın olarak görülen biri de agregadaki aktif silika bileşenleri ile çimentoda bulunan alkaliler arasındaki reaksiyondur. Alkali silika reaksiyonu önemli derecede büyük bakım masraflarına veya tekrar yapım masraflarına yol açabilen ciddi bir dayanıklılık sorunudur. Alkali