Beton mekanik mukavemetleri arasında değeri en büyük olan basınç mukavemetidir. Bu husus göz önünde tutularak beton yapılarda daha çok basınç gerilmelerine maruz bırakılarak kullanılır. Nitekim betonun çekmeye karşı mukavemetinin zayıf olmasından dolayı betonarme yapı sistemi ortaya atılmıştır. Betonarme yapı sisteminde meydana gelen gerilmeler çelik donatı tarafından karşılanır. Bununla beraber bazı
Donatı çeliği işleri şantiye çalışmalarının önemli bir kısmını kapsar. İnşaat çeliği betonda çekme gerilmelerinin ve buna bağlı olarak gelişen çatlakların engellenmesi amacıyla kullanılan yapı malzemeleridir. Gerilmeler altındaki betonda meydana gelen çekme bölgelerinde ve basınç altındaki betonun dağılmasını engellemek amacıyla inşaat çeliği kullanılır. Günümüzde her ne kadar düz yüzeyli inşaat çeliği
Hakediş işin başlangıcından sonuna kadar tüm maliyeti ve yapılan işleri kapsar. Hep kümülatif üzerinden gider. Hakedişi hazırlamanın ilk adımı ataşman defterlerinin düzenlenmesidir. Bu defterde hakedişteki malzeme miktarlarını nasıl tespit ettiğimizi görebiliriz. Ataşman defteri her imalat için tek tek düzenlenir. Ayrı ayrı toplanan kalemler ataşman defterine birimlerine göre kaydedilir. Örnek olarak