Zemin iyileştirme işlemlerine başlamadan önce inşaatın yapılacağı zemin durumunun incelenmesi gerekir. Taşıma gücü yetersizliği, permeabilite fazlalılığı, şişme ve büzülmeye eğilim, kayma direnci yetersizliği, oluşmuş konsolidasyonun devam etmesi, stabilite yetersizliği gibi statiksel sorunlar ve zemin büyütmesi, sıvılaşma, zemin yenilmesi gibi deprem kaynaklı dinamik sorunlar açısından yetersiz olan bir zemin üstüne inşa
İstinat duvarı ismi verilen yapılar, farklı kotlar arasında düşey veya düşeye yakın bir açıyla geçiş istendiğinde bu amacı gerçekleştirmek üzere inşa edilmektedir. Kalıcı birer yapı elemanı olarak tasarımı yapılan istinat yapılarının geleneksel olarak; Taş duvarlar, Beton duvarlar ve Betonarme duvarlar olmak üzere üç türü mevcuttur. İstinat Duvarı yapılırken en çok
Segregasyon genel olarak dinamik segregasyon ve statik segregasyon olmak üzere iki ana başlıkta incelenmektedir. Betonların kalıba yerleştirmesi esnasında uygulanan yetersiz, aşırı, uygun olmayan sıkıştırma işlemi; kalıplarda beklenmeyen dış titreşim; kendiliğinden yerleşen betonlarda serbest veya engelli ortamda (özellikle sık donatı bulunması veya kalıp kesitlerinde daralma olması gibi) yayılması sonrasında düşey, yatay