Yapılara etki eden suları, toprak üstü seviyesini sınır kabul ederek, yer altı suları ve yer üstü suları olarak iki grupta incelememiz mümkündür. Üzerine oturtuldukları topoğrafik oluşumla teması başladıkları anda yapıların, su ile ilişkisi başlamış sayılmaktadır. Dolaysıyla öncelikle yapının toprakla ilk temasla başladığı yapı elemanı olan temellerin karşı karşıya olduğu yer
Mega yapılarda kullanılan mega kolon üretimlerinin gelişimi, son 10 yıl içinde binalardaki yükseklik yarışı ile büyük bir hızlanma göstermiştir. Geçmişten günümüze uygulanan taşıyıcı sistemler ise strüktürel, malzeme, mimari ve fonksiyonel etkinlik gibi açılardan hedeflenen yükseklikleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Tasarımcılar daha az strüktürel malzeme kullanarak, daha etkin, estetik ve aynı zamanda
Dünyada yapımı tamamlanmış yüksek yapılarda taşıyıcı sistem incelendiğinde çelik taşıyıcı sistem seçimi ve endüstrisi gelişmeyen Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Çin’de betonarme taşıyıcılı yüksek yapıların tercih edildiği gözlenmektedir. Günümüzde betonarme malzeme ile yapılan yüksek binalarda çerçeve sistemler, yanal yüklere dayanımının diğer sistemlere göre düşük olması ve en fazla