Kompaksiyon sıkıştırma enerjisi uygulamak suretiyle zemin boşluklarındaki havanın dışarı çıkmasını sağlayarak zemin danelerinin birbiriyle daha sıkı bir düzen oluşturması ve toplam zemin hacmini azaltarak zeminin kuru yoğunluğunun artırılması amacıyla yapılan işlemlerdir. Dinamik kompaksiyon genellikle 5 ton ile 27 ton arası ağırlıkta olan bir yükün, 12 m ile 30 m arasında
Radye temel yapının tüm temas yüzeyini kuşatan ve yapısal yükleri yüzeye yakın zeminlere aktaran yüzeysel temeldir. Daima betonarme olarak inşa edilen bu temeller plak ve hasır temeller olarak da bilinirler.  Zemin özellikleri temel alanının yapı taban alanına eşit veya yakın olması, yapı yükünün zemin taşıma değerine eşit veya yakın olma
Asansörler binalarda insanları ve yükleri düşey doğrultuda taşıyan, elektrikle çalışan hidrolik, pnömatik vb. sistemlerle tahrik edilen kabinlerdir. Asansör çalışma durumlarına göre, genelde iki şekilde yapılır: Yukarıdan asmalı (halatlı) asansörler ve Alttan itmeli, (hidrolikli) asansörler. Asansörler taşıdıkları yüke göre de üçe ayrılır: İnsan ve yük asansör, Yük asansörü, Özel asansör Asansörler