K Logo
Hakediş işin başlangıcından sonuna kadar tüm maliyeti ve yapılan işleri kapsar. Hep kümülatif üzerinden gider. Hakedişi hazırlamanın ilk adımı ataşman defterlerinin düzenlenmesidir. Bu defterde hakedişteki malzeme miktarlarını nasıl tespit ettiğimizi görebiliriz. Ataşman defteri her imalat için tek tek düzenlenir. Ayrı ayrı toplanan kalemler ataşman defterine birimlerine göre kaydedilir. Örnek olarak
K Logo
Fore kazık yapımına başlanmadan önce yapılacak yer, uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Öncelikle iş makinelerinin girebileceği yollar açılır, ardından rahat hareket edilebilmesi için iri taneli agregalar yerlere serilir. Bu işlemlerin ardından topograflar gelerek fore kazıkların nerelerde olması gerektiğini gösteren işaretleri yerleştirir. Foraj işleminin kısaca yapım aşamaları; Zeminin istenilen kota kadar istenilen
K Logo
Dilatasyon derzleri özellikle geniş binalarda bir deprem önlemi olarak kullanılmaktadır. Binanın oturduğu zeminde ya da bina bünyesinde oluşan bazı etkenler, binanın bütünlüğünü bozarak, istenmeyen hareketler gösterebilir. Bu hareketlerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz; Zeminin homojen bir yapıya sahip olmaması, Yer altı suyunun düzensiz olması, Temel tabanına gelen yüklerin dağılımının düzensiz olması,