İnşaat işlerinde tutulması gereken defterler

Yapı işlerinde tutulan defterler iş takibini kolaylaştırmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılacak inşaat ve onarma işleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun gereğince bu bakanlığın kontrol ve denetimi altında yapılmaktadır. Devlete ait olan veya devletçe yaptırılan …

Proje Finansman Temini

Projelerde finansman temini son derece önemlidir. Bir inşaat projesinde finans yöntemlerini 5 başlıkta toplayabiliriz ancak bu kaynakların dışında da bir sürü detay yer almaktadır. Resmi Kaynaklar Bilindiği gibi ülkemizde her yıl hazırlanan ve değişik alanlardaki yatırımlar ve bu yatırımlara ayrılan …

İnşaat Sektörünün Gelişimi

Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke konumunda olduğundan inşaat sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkenin her yanı alt yapı, üstyapı ve su yapıları şantiyeleriyle donatılmış durumdadır. Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasının yolu da ülkenin her yanının şantiye haline gelmesinden geçmektedir. Ülkemizdeki …