İş Kazası ve Çeşitleri

Toplumsal bir oluşum içinde önceden planlanmayan bilinmeyen ve kontrol dışına çıkan aynı zamanda çevresine zarar verebilecek nitelikteki olaya kaza denir. Bu genel bir tanımdır ve görüldüğü gibi zarar oluşması şart değildir. Herhangi bir olayın zarar verebilecek olması, kaza kabulü için …

İş Güvenliği Tanımı ve Amacı

İş yerinde işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan metotlu çalışmalara iş güvenliği denir. ILO ve WHO işçi sağlığını şu şekilde tanımlamıştır: Çalışan tüm insanların fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının …

İş Kazalarında Sorumluluk

Sorumluluk bakımından bir iş yerinde üç yönetici kesim vardır. 1- İş Güvenliği Elemanları Bürosu: Bu elemanlar üretim konusunda değildirler, doğrudan doğruya üretime katılmaz ve emir veremezler. Dolayısıyla bu elemanlar kazanlardan dolayı birinci derecede sorumlu tutulamazlar. Ancak kendi görevlerinden dolayı sorumlu …