Elektrik çarpması ve önlemler

İnsan vücudu 50 Volta kadar gerilimlerden bile etkilenebilir. Elektrik çarpması meydana gelebilir. Fakat etkinin normal şartlarda fazla bir etkisi yoktur. Elektrik enerjisi 50 volttan sonra tehlikeli olmaya başlar. 65 volttan sonra çok tehlikeli hal alır. 110,220 ve 380 voltluk gerilimler …

Yangın Söndürme Yöntemleri

Yangınların söndürülmesi için kullanılan yöntemler, yanmanın oluşması için gerekli üç unsurun birisi ve birkaçını ortadan kaldırmaya dayanır. Bunlar; Soğutma: Yanıcı madde genelde su ile soğutularak sıcaklığının, tutuşma sıcaklığının altına indirilmesine çalışılır. Boğma: Çeşitli maddelerle hava ile yanıcı maddenin arasına bir …

Çimento Üretiminde Çıkan Tozlar

Çimento üretimi başından sonuna kadar kapalı bir sistem içinde yürütülür. Ancak toz halindeki maddelerin taşınmasını sağlayan basınçlı hava, fırında yakıtın yakılması sonucu oluşan baca gazları işlem sonunda atmosfere atılır. Dışa atılan bu gazlar filtrelerden geçirilmesine rağmen önemli miktarda katı partikül …