K Logo
Likit limit deneyi zeminler hakkında sıvılaşma üzerinde yorum yapılabilen bir yöntemdir. Zeminlerin farklı su içeriklerinde gösterdikleri bu davranışlar “kıvam” olarak adlandırılır. Kıvam limitleri ilk kez Ziraatçı bilim adamı İsveç’li A. Atterberg tarafından 5 farklı sınır su muhtevası olarak tanımlanmıştır. Bu beş yöntemi sıralamak gerekirse: kohezyon limiti, yapışma limiti, büzülme limiti,
K Logo
Kompaksiyon deneyleri, Standart Proktor Deneyi ve Modifiye Proktor Deneyi olmak üzere iki şekilde yapılır. Zemin farklı su muhtevalarında standart enerjide sıkıştırılarak kuru birim hacim ağırlık-su muhtevası ilişkisi çizilir. Elde edilen eğrinin pik noktasından maksimum kuru birim hacim ağırlık-optimum su muhtevası belirlenir. Standart Proktor ile Modifiye Proktor testleri arasındaki fark, sıkıştırma
K Logo
Slump deneyi yapılış amacı taze betonun kıvam değerlendirmesini yapmaktır. Deneyde hazırlanan taze betonlar, mala yardımı ile üçte birlik bölümler halinde slump hunisine yerleştirilir. Yerleştirilen her üçte birlik kısımda şişleme çubuğu ile 25’er kez şişleme uygulanır. Bu işlemden sonra huni sabit çekilme hızı ile çekilir ve huniden çıkan beton kıvamına bağlı