facebook twitter

Bitümlü Sıcak Karışımlar

13.09.2018

Bitümlü sıcak karışım, asfalt çimentosu ve bu bağlayıcı ile üniform şeklinde karıştırılmış ve sarılmış agrega birleşiminden oluşmaktadır. Uygun bir karışım ve işlenebilirlik elde etmek için agregaları kurutmak ve asfalt çimentosunun yeterli akışkanlığını sağlamak amacıyla karıştırma işleminden önce hem agrega hem de asfalt ısıtılmaktadır ve bundan dolayı karışıma sıcak sıfatı eklenmektedir.

Asfalt ile agrega karışımları, istenilen seviyede bir sıcak bitümlü kaplama karışımı elde etmek için içeriğinde ilgili bütün malzemelerin belli oranlarda katıldığı, ısıtıldığı ve karıştırıldığı bir asfalt plentinde bir araya getirilmektedir. Plentte karışım süresi tamamlandıktan sonra, sıcak karışım kaplama alanına taşınmakta ve üniform, düzgün bir yüzeye, hafifçe sıkıştırılmış halde bir kaplama makinası yardımıyla serilmektedir. Karışım sıcaklığı kaybolmamışken, malzeme, pürüzsüz ve iyice sıkışmış sıcak bitümlü kaplama tabakası üretmek için ağır motorlu demir merdaneli silindirler ile sıkıştırılması gerekmektedir.

Bitümlü sıcak karışımlar, her biri özel tasarım ve yapım amaçlarına uygun kendine özgü karakteristiklere sahip çok çeşitli agrega kombinasyonlarından üretilebilmektedir. Kullanılan asfalt sınıfı ve miktarına ek olarak karışımın esas karakteristikleri, agrega karışımını oluşturan kaba agrega, ince agrega ve mineral filler kullanım oranlarına bağlı olarak belirlenmektedir.

Karışımlar hazırlanırken istenen özellikler:

a) Stabilite b) Durabilite c) Geçirimsizlik d) İşlenebilirlik e) Esneklik f) Yorulmaya Karşı Direnç g) Kaymaya Karşı Direnç

Stabilite: Trafik etkisinde oluşan yüklere karşı, deformasyon ve tekerlek izleri oluşmayacak biçimde direnç gösterme kabiliyetidir. Stabilite trafik yüklerini karşılayacak kadar yüksek olmalıdır. Fakat uygun stabilite en önemli kriterdir fazla stabil durumlar çatlamalara yol açabilir.

Durabilite: Bitümlü sıcak karışımlardaki asfaltın niteliklerinin değişmesine (oksidasyon, vs.) agreganın deformasyonuna ve sıvı asfaltın agrega yüzey kısmından soyularak ayrılmasına karşı gösterdiği mukavemete durabilite denir. Bu etkenler trafik, iklim veya her ikisinin birleşimi ile meydana gelir.

Geçirimsizlik: Asfalt kaplamanın hava veya su geçişi oranına verilen isimdir. Geçirimsizlik, karışımdaki hava boşluğu yüzdesi verileriyle belirlenir. Asfalt yüzdesinin düşük ve karışım dizaynındaki boşluk tabakayı yüksek geçirimli hale getirir. Bu sebeple karışımlar belirli oranlarda esneklik oluşturacak boşluk yüzdesinde üretilir.

İşlenebilirlik: Karışımın hazırlanması ve serilmesi ve sıkıştırılması sırasındaki işlemlerin ne derece zorlukla yapılabildiği ile ilgili verilerdir.

Esneklik: Asfalt kaplamanın, temel, alt temel ve tabanından gelen geçici oturma ve hareketlere karşı, çatlamaya neden olmadan uyum gösterebilmesidir. Bitüm yüzdesi ve gradasyon esnekliği etkileyen faktörlerdir.

Yorulmaya karşı direnç: Asfalt betonu kaplamanın, trafikte meydana gelen dinamik ve statik yüklerden dolayı, tekrarlanan deformasyona karşı direnç göstermesidir. Bitümlü sıcak karışımdaki boşluk oranı ile asfaltın viskozitesi asfalt betonunun yorulmaya karşı mukavemetinde oldukça etkilidir.

Kaymaya karşı direnç: Asfalt kaplama betonunun, araçların, her türlü hava şartlarında, yeteri bir mesafede durabilmesi için, belirli bir sürtünme kuvvetine ihtiyacı vardır. Yüksek kayma direnci, sertlik oranı yüksek ve pürüzlü agrega kullanılarak ve agrega karışım gradasyonunda orta büyüklükteki malzeme miktarını artırarak sağlanabilmektedir. Bitüm oranı yüksek ve yoğun gradasyonlu karışımlarda kayma direnci biraz daha düşüktür.


:

:

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benz...

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaş...

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10...

Günümüzde, enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının kullan...

Yüksek yapı elemanlarını Kolon, Perde, Kiriş, Döşe...