Bina yıkım işleri ve Hafriyat

24.11.2018
Bina Yıkımı

Yapım çalışmaları yapılmadan alanda gerçekleşen kazı gibi çalışmaların sonucu olarak meydana gelen toprağa hafriyat toprağı denir. 0,40-0,80 m değerleri aralığındaki bölümüne bitkisel toprak olarak tanımlanır.

Yıkılacak binanın yıkım ruhsatı almak için belediyeye başvuru yapılması ve yıkılacak binanın tamamen boşaltılması ve muhtarlıktan boş olduğuna dair boş kağıdı alınması gereklidir. Muhtarlık gelip binanın boş olup olmamasını kontrol edip, onayını aldıktan sonra belediyeye bina sahibi gidip, bina yıkım ruhsatı için dilekçe yazıp, yıkımı için başvuru da bulunmalıdır. Belediyeye, doğalgaz, su, elektrik, telefon ve kablolu tv vb. borçları varsa ödenmesi gereklidir. Bu bağlantıların kesildiğine ve borçlarının ödendiğine dair belgeleri alıp, yıkım ruhsatı alabilmesi için belediyeye teslim edilmesi gereklidir. Bu 20 günlük bir süreçtir.

Bina sahibinin anlaştığı yıkım firması fenni mesulün (inşaat mühendisi) imzasıyla yıkım yapılabilir onayı almalıdır. Yıkım firmasının yıkım yapabilmesi için gerekli işlemler; yıkım firması imza sirküleri, müteahhitlik yetki belgesi, ticari sicil gazetesi, noterden taahhütname (ada, pafta, parsel ve adres), faaliyet belgesi, yıkım firması ikametgah belgesi, yıkımı yapılacak firmanın sahibinin ikametgah belgesi toplanıp belediyeye teslim edilmelidir. Aynı zamanda bina yıkımı boyunca iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu vardır. Bina yıkılacağı zaman konumuna göre koruma tedbirlerinin alınması gerekmektedir.

Yıkım yapacak elemanların sosyal güvencelerinin herhangi bir zor duruma karşı önlem almak için yapılmalıdır. Yıkım ruhsatı aldıktan sonra yıkım firması taşıma izin belgesi alması gerekmektedir. Müteahhit firma tarafından yapı ruhsatı alındıktan sonra hafriyat taşıma kabul belgesi, izin belgesi ve temel kazı ruhsatı alınır, daha sonra mevcut eski yıkılacak binanın üzerindeki ve içerisindeki demirbaş malzemelerin sökülmeli cins cins ayrılarak değerlendirilmelidir. Örneğin; pvc pencereler, daire kapıları, çelik kapılar, radyatörler, klozetler, laminat parkeler, musluklar gibi kullanılacak malzemelerin ayrıştırılması geri dönüşüme kazandırılması, diğer taraftanda malzeme olarak değil de tesislerde eritilerek geri dönüşüme kazandırılacak hurda malzemeler kullanılmayan pvc, plastik ve demir borular radyatörr vb. malzemelere dönüştürülerek yeniden kullanılması sağlanmış olur.

İstanbul'da atıkların değerlendirilmesi;

Mevcut yapı yıkıldıktan sonra hafriyat ve yıkıntı atığı taşıma araçları gelerek atıkları İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ)’nin döküm ve depolama alanlarına ya da şahıs döküm alanlarına taşıma işlemini gerçekleştirir. İSTAÇ, ülkemizin önemli çevre yönetim şirketlerindendir. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle temellerini atmıştır. Türkiye’nin ilk olarak düzenli depolama tesisini çalıştırmaya başlamıştır. Halk çalışmalarını meydana getirirken hedeflediği kaliteli çalışma, entegre atık yönetimi ve araştırma-geliştirme faaliyetleriyle İSTAÇ, Türkiye’de çevresel yönetim açısından benzersiz pozisyon elde etmiştir. 40’ı aşkın operasyon birimi vardır.

Belediyenin kantarlarında tartılıp atıkların bedeli peşin olarak ödenip, taşıma işlemi sağlanır. İnşaat yıkıntı atığı oluşturan mülk sahibi atıkların yıkım, taşıma ve döküm bedelini kendisi karşılamak durumundadır. İSTAÇ’ın belirlediği fiyatlar üzerinden bu işlemler yapılmaktadır.

Kentsel dönüşüm ya da mevcut yapının yıkım, tadilatı ve yenileme işlemleri esnasında çeşitli yıkım yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu yöntemler klasik yıkım, seçici yıkım, el ile yıkım, makine ile yıkım ve patlatmalı yıkım yöntemleridir.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...