Betonun tarihi gelişimi 1950-2000 yılları

Betonun tarihi gelişimi 1950-2000 yılları arasında meydana gelen önemli gelişmeler:

Betonun tarihi gelişimi mineral katkıların egemenliğiyle gerçekleşti. 1950’li yıllarda öğütülmüş granüle yüksek fırın curufu beton yapımında mineral katkı maddesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Betonun tarihi gelişimi

1950 yılında Norveç Teknoloji Enstitüsünde silis dumanının beton katkı maddesi olarak kullanımı araştırılmış ve 1952 yılında yapılan Oslo’daki Blindtarmen Tüneli’nin betonları silis dumanı katılarak yapılmıştır.

1957 yılında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği kurulmuştur.

1958 yılında ABD’de genleşen çimento üretimi gerçekleştirilmiştir.

Kimyasal katkı kullanımı 1960 yıllardan itibaren yaygınlaşmıştır. Kimyasal katkı maddeleri ile ilgili ilk standart, ABD’de 1962 yılında yürürlüğe girmiştir. 1960 yılında Türk Standartları Enstitüsü kurulmuştur.

1970-1980 arasında silindirle sıkıştırılmış beton olarak adlandırılan bir tür beton ile beton yollar ve barajlar yapılmıştır.

1970’li yıllarda ise lifli beton kullanılmaya başlanmıştır.

1980’li yıllarda süper akışkanlaştırıcı katkı maddelerinin beton yapımında kullanımı yaygınlaşmıştır.

1988 yılında kendiliğinden sıkışan beton kullanılmaya başlanmıştır.

1950 yılından 2000 yılına kadar meydana gelen önemli gelişmelerde yukarıda belirtildiği gibi gerçekleşti. Özellikle Türk Standartları Enstitüsünün kurulması en önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği de ilerleyen zamanlarda büyük faydalar sağladı. 50 yıllık süreçte baraj yapımı için silindirle sıkıştırılmış betonlar yüksek dayanım için önemli faktör oldu. Süper akışkanlaştırıcı katkı maddelerinin kullanımıyla betonun yerleşimi ve dayanımı pozitif yönde etkilendi.Mineral katkılar yüksek fırın curufu ve silis dumanı halen bilimsel bir çok araştırmada kullanılmaktadır.

2000 yılı sonrası gelişmeler için ilerleyen yazıları takip etmeniz gerekiyor. Parça parça vermemin sebebi karmaşa oluşturmamak. Betonun tarihi gelişimi mesleki kültür açısından önem arz ediyor. Yapılarda kullanılan en önemli malzeme beton tarih içinde bir çok konuda modifiye edildi ve gelişti. Gelişmeye ve ekstra özellikler kazanmaya devam ediyor.

İlginizi çekebilecek yazı:  Beton Hakkında Temel Bilgiler

@volkanatabey