Beton Terimleri-1

Betonarme:

Beton ve TS 708’e uygun çeliğin betondan sıyrılmayacak bir biçimde birleşmesiyle oluşan ve beraber çalışan kompozit yapı malzemesidir.

Betonda ıslak eleme:

Belirli boyuttan küçük agregayı taze betondan ayırmak için uygulanan işlemdir.

Buhar öncesi süresi:

 (ilk priz süresi-bekleme süresi) Beton elemanın kalıba dökümünün tamamlanması ile buhar kürü uygulanması arasında geçen süredir.

Büzülme derzi:

Yapılarda boy değişimi nedeni ile meydana gelebilecek çatlakları önlemek üzere düzenlenen derzdir.

Değişmez ağırlık:

Belirli sıcaklıkta belirtilen agrega veya betonun 2 saat ara ile yapılan meteakip tartımın da %0.5 den fazla ağırlık değişmesi tespit edilmeyen ağırlıktır.

Değişmez ısılı kür: (adiabatik kür)

Betonda veya harçta kür boyunca değişmez ısı durumunun korunmasıdır.

Deney numunesi yaşı:

Beton karışımına su konulması başlangıç kabul edilmek üzere gün olarak geçen süredir.

Erken mukavemet:

Betonun kür veya hava şartlarında belirli bir sürede kazanacağı mukavemetin çabuklaştırılması ile daha sürede elde edilen mukavemettir.

Etkin ön gerilme:

Ön germe işleminden sonra bütün kayıplar düşüldükten sonra ve elemanın kendi ağırlığından gelen gerilme hariç olmak üzere kalan gerilmedir.

Genleşme derzi:

Sıcaklık değişmeleri nedeni ile meydana gelebilecek küçük rölatif hareketlere imkan vermek üzere düzenlenen ayırım yerleridir.

Harç:

Harç kumu su bağlayıcı (çimento, kireç ve alçı) ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun ortamlardaki karışımı ile oluşturulan (kagir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bağlayıcı) yapı malzemesidir.

Hava su jeti:

Tarihi taş bina ve beton yüzeylerin ya da temizlenmesi istenen kirli yüzeylerin temizlenmesinde kullanılan su ve hava karışımının yüksek hızla püskürtülmesidir.

Hazır beton bileşenler:

Yapıdaki yerlerinin dışındaki bir yerde üretilen ve kullanılacağı yapı yerine taşınarak monte edilen beton blok, kiriş, kolon, panel, boru ve direk gibi betonarme, ön gerilmeli beton ve teçhizatsız beton bileşenlerdir.

İlginizi çekebilecek yazı:  Döşemeler