Beton Hakkında Temel Bilgiler

Beton;çimento,agrega(kum,çakıl ve/veya kırmataş),su ve gerektiğinde katkı maddelerinin belirli oranlarda elde edilen,başlangıçta plastik kıvamda olup zamanla çimentonun hidratasonu nedeniyle katılaşıp istenilen şekli alarak,sertleşen kompozit bir yapı malzemesidir. Birim hacim ağırlığı 0.70-1.80 lg/dm3 arasında olan betonlara hafif beton denir.

Hafif betonlar genellikle yapı elemanlarında ses,ısı ve hafifilik özelliklerinin arandığı durumlarda üertilen betonlardır. Betonlar;basınç dayanımlarına göre(C16-18-20-25-30-35-40-45-50 gibi);birim ağırlıklarına göre:normal beton,hafif beton,ağır beton;üretildikleri yere göre:şantiye betonu,endüstriyel beton;özel betonlar olarak sınıflandırılır.

Ağır betonlar,özellikle zararlı ışınlara karşı bir perde oluşturmak amacıyla kullanılan ve birim ağırlıkları 2.8-5.0 kg/dm3 arasında olan betonlardır. Püskürtme(Shotcrete,Torkret) beton sistemi;onarım ve yapım amacıyla önceden hazırlanmış betonun uygulama yüzeyi ve uygulama alanına hava basıncı yardımıyla belli bir uzaklıktan yüksek hızla püskürtülmesi ile elde edilen betondur.

Betonu diğer yapı malzemelerinden daha elverişli kılan özellikleri (avantajları) aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Taze betonun plastik özelliği nedeniyle istenilen şekil ve boyutlardaki beton elemanlar kolayca üretilebilmektedir.
Sertleşmiş beton elemanlar yapıdaki yerinde üretilebildiği gibi bir fabrikada önceden üretilebilmekte ve yapıya sertleşmiş beton elemanları olarak getirilip kullanılabilmektedir.
Beton yerleştirme yöntemlerinde kolaylık ve çeşitlilik bulunmaktadır.
Sertleşmiş beton oldukça yüksek basınç dayanımına sahiptir.
Sertleşmiş beton,hizmet gördüğü süre boyunca,çevrede oluşan yıpratıca etkenler karşı diğer yapı malzemelerinin çoğundan daha dayanıklıdır.Bakım işlemleri ve masraf gerektirmemektedir.
Beton,çelik donatılarla çok iyi aderans (kenetlenme) gösterebilecek kapasitede bir özelliğe sahiptir.Betonarme için birbirlerine yaptıkları mekanik katkılardan başka beton ve çeliğin ısısal genleşme katsayılarının çok farklı olmaması sıcaklık değişiklikleri nedeniyle bu iki malzemenin çok farklı davranmasını önlemektedir.
Beton diğer yapı malzemelrine oranla daha ekonomiktir.Betonun anabileşenlerinden sadece çimento enerji harcanarak fabrikada üretilir.Diğer bileşenler düşük maliyetlidir.Ayrıca,sınırlı sayıda deneyimli mühendisin kontrolünde kalfa veya düz işçiler tarafından üretilebilmektedir.

Betonun dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Sertleşmiş betonun çekme dayanımı düşüktür.
Sertleşmiş beton gevrek özelliğe sahiptir.
Beton,çevreden maruz kalabileceği ıslanma-kuruma veya sıcaklık değişimleri karşısında bir miktar hacim değişikliği gösterebilir.
Beton,bir çok yapı malzemesi gibi,sabit yükler altında zamanla kalıcı deformasyon (sünme) gösterebilmektedir.
Beton mükemmel bir geçirimsizliğe sahip değildir.İçerisne bir miktar su veya zararlı maddeler sızabilmekte ve betonun dayanıklılığını azaltabilecek olaylara neden olabilmektedir.
Betonlardaki “dayanım/ağırlık” oranı metalllerde olduğu kadar yüksek değildir.Bu nedenle yüksek değerdeki betonların taşınabilmesi için,metallere göre,daha büyük boyutlardaki beton elemanların kullanılması gerekir.

İlginizi çekebilecek yazı:  Duvar nasıl boyanır? Boya seçimi nasıl yapılır?