AutoCad Komutları (1)

22.05.2018
Autocad

AutoCad kategorisi altında bundan sonra sizlerle komutlar ve kullanımları hakkında bilgi paylaşımında bulunacağım bu kategoriyi takip edip program üzerinde uygulamanız size programı kullanma yeteneği kazandırabilir. Ancak komutları buradan takip ettikten sonra mutlaka defalarca uygulama yapmalısınız. Her başlıkta 11 adet komut olacak bu yüzden başlıkları kategori altından takip ediniz. Autocad programını mutlaka öğrenin günümüzde mimari çizimlerin hemen hepsi bu programla yapılmaktadır.

(1) Line: Çizgi çizmek için kullanılan komuttur.

Kullanılışı:

1- line yazıp enter tuşuna basınız.

2- Specify first point: Çizime hangi noktadan başlayacaksanız tıklayınız.

3- Specify next point: Mouse’u çizgiyi oluşturmak istediğiniz yöne doğru çekip, mesafeyi girin ve enter tuşuna basınız.

4- Specify next point: Diğer çizgiler için 3. madde tekrarlanır Çizimden çıkmak için enter tuşuna basınız.

** Çizginin dik şekilde veya serbest şekilde hareket etmesini F8 tuşu ile sağlarız.

(2) Erase: Silmek için kullanılan komuttur.

Kullanılışı:

1- Erase yazıp enter tuşuna basınız.

2- Select objects: Silmek istediğiniz nesne/nesneleri seçip enter tuşuna basınız.

** erase komutunda iken bütün çizimi silmek için Select Objects satırında iken all yazıp enter basınız.

(3) Offset: Paralel yönde ve belli mesafede kopyalama yapmak için kullanılır.

Kullanılışı:

1- Offset yazıp enter tuşuna basınız.

2- Specify offset distance: Kopyalama mesafesini girip enter tuşuna basınız.

3- Select objects to offset: Kopyalamak istediğiniz nesneyi seçiniz.

4- Specift point on side: Çizgiyi hangi tarafa kopyalamak istiyorsanız tıklayınız.

5- Offsetleme işlemi kimi nereye mantığıyla devam eder. Offsetleme işlemini bitirmek için enter tuşuna basınız.

(4) Xline(açılı): Sonsuz çizgi elde etmek için kullanılır.

Kullanılışı:

1- Xline yazıp enter tuşuna basınız.

2- Specify a point or [Hor/Ver/Ang:   Kullanmak istediğiniz seçeneği yazıp enter tuşuna bas. Açılı çizgi çizmek istediğimizden a yazıp enter’a basınız.

3- Enter angle of xline:  Açıyı yazıp enter’a basınız.

4- Specify through point: Çizgiyi koymak istediğin yerlere tıkla, çıkmak için enter tuşuna basınız.

** AutoCAD programının çalışma prensibi saat yönünün tersinedir.

(5) Trim: Budamak için kullanılan komuttur.

Kullanılışı:

1- trim yazıp enter tuşuna 2 defa basınız.

2- Select objects to trim: Budamak istediğiniz nesne/nesnelere tıklayınız. İşlemi bitirmek için enter tuşuna basınız.

(6) Zoom:  Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanılan komuttur. Çizimin büyüklüğü değişmez.

Kullanılışı:

1- Zoom yazıp enter tuşuna basınız.

2- All/center/dynomic/extens/previous...

Extens:  çizimin ekranın tamamına kaplamasını sağlar. Bunun için e yazılıp enter tuşuna basınız.

(7) Polygon (Kenar mesafesi biliniyorsa) : Çokgen oluşturmak için kullanılan komuttur.

Kullanılışı:

1- Polygon yazıp enter tuşuna basınız.

2- Enter number of side: Çokgenin kenar sayısını yazıp enter tuşuna basınız.(üçgen, dörtgen, ...)

3- Specify center of polygon or [Edge]: Çokgenin bir kenarının uzunluğunu biliyorsa kullanılır. Çokgenin kenar mesafesini bildiğimizden e yazıp enter tuşuna basınız.

4- Specify first endpoint of edge: Ekranda herhangi bir yere tıklayınız.

5-Specify second endpoint of edge: Mouse’u çokgeni oluşturmak istediğimiz yöne doğru çekip,  kenar mesafesini yazıp, enter tuşuna basınız.

(8) Copy: Kopyalama yapmak için kullanılan komuttur.

Kullanılışı:

1- Copy yazıp enter tuşuna basınız.

2- Select objects: Kopyalamak istediğiniz nesne/nesneleri seçip enter tuşuna basınız.

3- Specify base point: Şekli hangi noktadan kopyalayacaksanız tıklayınız.

4- Specify second point of displacement: Şekli hangi noktaya kopyalayacaksanız tıklayınız

5- Specify base point: Kopyalama işlemi hangi noktadan, hangi noktaya mantığıyla devam eder. Çıkmak için enter tuşuna basınz.

(9) Xline(yatay): Sonsuz çizgi elde etmek için kullanılır.

Kullanılışı:

1- Xline yazıp enter tuşuna basınız.

2- Specify a point or [Hor/Ver/Ang:   Kullanmak istediğiniz seçeneği yazıp enter tuşuna bas. Yatay çizgi çizmek istediğimizden h yazıp enter’a basınız.

3- Specify through point: Çizgiyi koymak istediğin yerlere tıklaınız. Çıkmak için enter tuşuna basınız.

(10) Xline(dikey): Sonsuz çizgi elde etmek için kullanılır.

Kullanılışı:

1- Xline yazıp enter tuşuna basınız.

2- Specify a point or [Hor/Ver/Ang:   Kullanmak istediğiniz seçeneği yazıp enter tuşuna bas. dikey çizgi çizmek istediğimizden v yazıp enter’a basınız.

3- Specify through point: Çizgiyi koymak istediğin yerlere tıklaınız. Çıkmak için enter tuşuna basınız.

(11) Circle (merkezi biliniyorsa) : Çember çizmek için kullanılan komuttur.

Kullanılışı:

1-      Circle yazıp enter tuşuna basınız.

2-       Specify center point for circle: Çemberin merkezine tıklayınız.

3-      Specify radius of circle: Çemberin yarıçapını(R) yazıp, enter tuşuna basınız.

Circle (karşılıklı iki noktası biliniyorsa) : Çember çizmek için kullanılan komuttur.

Kullanılışı:

1-      Circle yazıp enter tuşuna basınız.

2-      Specify center point for circle or [3P/2P/: Çemberin karşılılı iki noktasını bildiğimizden 2p yazıp enter tuşuna basınız.

3-      Specify first end point of circle's diameter: Çemberin birinci noktasına tıklayınız.

4-      Specify second end point of circle's diameter: Çemberin ikinci noktasına tıklayınız.

Circle (çemberin teğet geçtiği üç nokta biliniyorsa) : Çember çizmek için kullanılan komuttur.

Kullanılışı:

1-   Circle yazıp enter tuşuna basınız.

2-   Specify center point for circle or [3P/2P/: Çemberin teğet geçtiği üç noktayı bildiğimizden 3p yazıp enter tuşuna basınız.

3-   Specify first point on circle: Çemberin birinci teğet noktasına tıklayınız.

4-   Specify second point on circle: Çemberin ikinci teğet noktasına tıklayınız.

5-   Specify third point on circle: Çemberin üçüncü teğet noktasına tıklayınız.

Daha fazla komut için Autocad 2 yazımızı ziyaret edebilirsiniz.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...